REFERENCE V ARCHIVACI

Doposud se pravděpodobně nestalo, že by ukladatel - ať již insolvenční správce nebo likvidátor, který nám v minulosti předával písemnosti úpadce či firmy v likvidaci se na nás v případě další potřeby neobrátil.

Proto také počet dosud převzatých firem, jejichž písemnosti jsme převzali do naší spisovny, přesáhl ke dni 31. 12. 2017 počet 673.

Vedle toho jsme převzali k uložení do spisovny písemnosti cca 20 činných firem, kde vedle uložení písemností zajišťujeme následné skartace a dle potřeby vytěžování pro oprávněné osoby.

Výše uvedená čísla jsou pro nás velice potěšující ale zároveň i zavazující k tomu, aby naše služby byly i nadále na profesionální úrovni a cenově příznivé.

K podání referencí na výše uvedené doporučujeme se obrátit na znalce nejpovolanější - STÁTNÍ ARCHIVY, zejména v Západočeském a Severočeském kraji.

O společnosti Kontakt