ODBORNÉ SEMINÁŘE

NABÍDKA SEMINÁŘŮ
v období I.-II. / 2019

  • DPH V PRAXI
  • SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI, DAŇ Z PŘÍJMU ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI
  • DAŇ Z PŘÍJMU ROK 2018 - 2019 PRO PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY, ROČNÍ ZÁVĚRKA, CO POTŘEBUJE ZNÁT ÚČETNÍ V DAŇOVÉ OBLASTI

Více informací, termíny a přihlášky:
Word dokument
PDF dokument

Od roku 1999 pořádáme v Karlových Varech pravidelně odborné semináře zaměřené na tyto oblasti:

  • daňová problematika
  • sociální pojištění
  • zdravotní pojištění
  • pracovní právo
  • zákon o zaměstnanosti

Protože máme zájem o vysokou kvalitu našich seminářů, spolupracujeme také se státními institucemi, kterých se daná problematika nejvíce týká. Snažíme se na danou přednášku získat takové osobnosti, které mají vedle teoretických znalostí také bohaté zkušenosti s praktickou stránkou uplatnění příslušných zákonů a předpisů.

Konkrétně spolupracujeme např. s ČSSZ v Praze a OSSZ v Karlových Varech, dále pak s Finančním ředitelstvím v Plzni, s Úřadem práce v Karlových Varech, v oblasti seminářů k otázkám insolvenčního řízení pak zejména s Krajským soudem v Plzni.

Semináře pořádáme opakovaně v určitých časových, zejména ročních periodách. Přihlížíme ovšem také k účinnosti nových a pozměněných zákonů, kdy vypisujeme aktuální semináře týkající se dané problematiky. Máte-li zájem o současnou nabídku našich seminářů, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo nás kontaktujte telefonicky.

O společnosti Kontakt