ARCHIVACE, SKARTACE, SPISOVÁ SLUŽBA

Naše společnost byla jednou z prvních, která začala na základě Živnostenského oprávnění provádět činnost "Třídění a skladování písemností". Od roku 2005 provozujeme tuto činnost na základě vydané Koncesní listiny na "Vedení spisovny". Naše služby jsou určeny jednak pro insolvenční správce (IS) a likvidátory, jednak i pro činné firmy.

Naše služby pro SKP a likvidátory:

  • odvoz a vytřídění písemností
  • provedení potřebné skartace
  • předání archiválií do příslušného státního archivu
  • uložení písemností, u kterých neprošla skartační lhůta, do naší spisovny na dobu určenou skartačním rejstříkem

Naše služby pro činné firmy:

  • provedení skartace
  • uložení písemností v naší spisovně do doby skartace vč. jejich vytěžování
  • zpracování skartačního řádu s ohledem na rezort a činnost firmy
  • zavedení spisové služby zejména u subjektů státní samosprávy
  • metodická pomoc

Abychom zajistili vysokou kvalitu našich služeb, máme k dispozici kvalifikovaný a odborný tým pracovníků. Spisovna, ve které se provádí většina třídění písemností a jejich následné uložení, je umístěna v Hroznětíně, má plošnou výměru 1.600 m² a objemovou kubaturu 9.750 m³, což zaručuje dostačující kapacitu i do budoucna. Spisovna je odsouhlasena a provozována pod dohledem Státního oblastního archivu v Plzni a je majetkem naší společnosti. Budova je zabezpečena alarmem stálým napojením na PCO (pult centralizované ochrany) a hlídána čidlem proti požáru.

Každý rok zpracováváme abecedně uspořádaný seznam firem, jejichž písemnosti jsme převzali do naší spisovny, a tento přehled předáváme dotčeným institucím státní správy (např. ČSSZ - důležité pro vytěžování). Doposud jsme do naší spisovny převzali písemnosti od více než 730 firem a svou důvěru nám projevuje také stále více činných firem. Důvěry svých klientů si velmi vážíme a děláme vše pro to, aby naše služby zůstávaly na profesionální úrovni a cenově příznivé.

Máte-li zájem proniknout hlouběji do legislativy týkající se práce se spisovým materiálem, připravili jsme pro vás výběr těch nejdůležitějších zákonů a směrnic.

O společnosti Kontakt