PROJEKT INSTALACE FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Proč FVE:
Z důvodu značné spotřeby elektrické energie a jejího cenového nárustu se firma rozhodla pro snížení provozních nákladů a na provoz hlavní budovy. Po realizaci FVE by měla být 60% úspora spotřeby elektrické energie.
Proč si vlastně FVE pořídit?
1. Zvyšující se ceny energií,
2. Nezávislost ať už částečná či úplná.
3. Ekologie.
4. Možnost provázat FVE s dalším využitím.

Popis projektu:
O FVE - fotovoltaické elektrárně se začalo uvažovat začátkem roku 2022 a to z důvodu enormního navýšení cen elektrické energie a plynu.

Vlastní realizace:
Instalace 90 ks FVE LONGI LR5-72HPH-550M -550 Wp Half cut monokrystalický solární panel s M10 články od firmy DRAŽICE SOLAR. Umístěny jsou na střechu budovy a to na východní, jižní a západní stranu pro maximální účinnost.
Doba realizace 05/2023 – 12/2023 plánovaná a skutečná 05/2023 – 12/2023.

STRUČNÝ POPIS REALIZACE PROJEKTU:

Začátkem roku 2022 se společnost S.V.I. RUBIKON s.r.o., IČ 491 963 24, rozhodla čerpat elektrickou energii pro vlastní spotřebu z obnovitelných zdrojů.

Za tím účelem byl vytvořen Projekt CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006872 - FVE pro kancelářskou budovu společnosti na adrese Klínovecká 998, 363 01 Ostrov.

Realizace projektu CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006872 započala již na jaře roku 2023. Byl vypracován realizační projekt a jeho odborná posouzení. Dále proběhl výběr zhotovitele FVE. Následně byla provedena příprava staveniště. Délka realizace celého projektu byla plánovaná na období 05/2023 - 08/2023.

Instalace solárních panelů započala v červenci r. 2023 a celé dílo mělo být dokončeno do konce srpna 2023. V tomto období se ukázalo, že velmi vysoké (tropické) letní teploty nebyly příliš zvažovány a proto, z důvodu zahřívání panelů FVE a následného zahřívání střešní krytiny, bylo rozhodnuto instalovat vylepšené panely, které nejenže mají o 10 % větší výkon, ale současně se na přímém slunci méně zahřívají. Dodávka těchto FVE panelů se o více než dva měsíce zpozdila. Zároveň bylo nutné přepracovat projektovou dokumentaci a tím vším se, bohužel, zpozdilo i dokončení díla.

Celý projekt byl skutečně zrealizován v období 05/2023-02/2024.

O společnosti Kontakt